cosmetische.acupunctuur@gmail.com  |  cosmetische acupunctuur praktijk amersfoort : contact »


cosmetische acupunctuur praktijk


Over Cosmetische Acupunctuur  |  De Acupunctuur Praktijk  |  Boek Cosmetische Acupunctuur  |  Over Acupunctuur  |  Over Energoscopie


Acupunctuur Praktijk ism Familieopstellingen

Annebiene Pilon en Vladimir Dmitriev hebben ieder vanuit hun eigen vakgebied, samen een unieke helende therapievorm ontwikkeld. Annebiene begeleidt familieopstellingen en Vladimir ondersteunt het helingsproces met acupunctuur.

 

Wat is een familieopstelling

Door middel van een familieopstelling worden, met behulp van een groep, de onbewuste familiepatronen aan het licht gebracht. Deze belastende patronen gaan soms generaties terug en vinden hun wortels in ernstige gebeurtenissen in de familiegeschiedenis. Zo kunnen oorlog, geweld, vroeg overlijden van ouders of kinderen, echtscheiding, seksueel misbruik, zich generaties later nog uiten in depressie, psychose, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatieproblemen. Door een opstelling wordt vrede in de ziel en daarmee doorstroming van de energie bewerkstelligd.

 

Met welke klachten kan je terecht


Zij hebben met hun werkwijze goede ervaringen opgedaan bij ondermeer de volgende klachten: migraine, chronische vermoeidheid, verslavingen, gedragsproblemen bij kinderen, depressies, relatieproblemen, angststoornissen, psychoses,...e.a.

 

Hoe het werkt

Annebiene en Vladimir hebben samen een werkwijze ontwikkeld waarbij de combinatie van familieopstellingen en acupunctuur de werking van beide methoden extra ondersteunt, verdiept en krachtiger maakt. Door middel van medische diagnostiek kan Vladimir vaststellen of er verstoringen zijn op lichamelijk, energetisch, psychisch of zielsniveau.Verstoringen die uit deze verfijnde diagnostiek blijken, worden door Annebiene als informatie in de familieopstellingen gebruikt en opgesteld. Ook verstoringen van het ‘basisprogramma' of de blauwdruk die bij de geboorte meegegeven wordt kan door Vladimir worden vastgesteld en in de opstelling tot een oplossing worden gebracht. Door deze gecombineerde werkwijze kunnen klachten verminderen of verdwijnen.

 

Wat doet de acupunctuur

De traditionele Chinese medische filosofie geeft toegang tot informatie die opgeslagen is in de acupunctuurpunten, (bijvoorbeeld: ‘poort van vitaliteit'). Voordat iemand een opstelling gaat doen doet Vladimir een energie test. De informatie die uit de test komt wordt door Annebiene gebruikt tijdens de opstelling Na de opstelling kan een aanvullende acupunctuurbehandeling extra ondersteuning bieden aan het helingsproces.

Annebiene is NLP- en hypnotherapeut. Zij behoort tot de eerste generatie van therapeuten die kennis maakte met familieopstellingen tijdens haar werk in Duitsland. Zij heeft sindsdien een geheel eigen werkstijl ontwikkeld. Kenmerkend voor haar is het werken met vraagstukken in de opstellingen die terug te voeren zijn tot oorspronkelijke trauma's in de familiegeschiedenis.

Vladimir is in Sint Petersburg als arts opgeleid. Na zijn specialisatie als sportarts, kwam hij in aanraking met de traditionele Oosterse geneeswijzen. Hij heeft meer dan 17 jaar ervaring opgedaan in de Chinese, Koreaanse en Indiase acupunctuur. Vladimir werkt behalve in Nederland, ook in Duitsland waar hij wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van diagnostiek.


Links Cosmetische Acupunctuur »
Cosmetische Acupunctuur Folder »
Annebiene-Vladimir : Cosmetische Acupunctuur »

Annebiene-Vladimir : Acupunctuur »

naar boven ^ ^

Copyright : Cosmetische Acupunctuur Praktijk 2010 © Utrecht / Amersfoort / Leusden